Bygningsreglement

Bygningsreglement BR10

Udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelse 30. juni 2010

Bygningsreglement BR 10 gælder både og en´-og flerfamiliehuse.

En meget stor del af reglementets bestemmelser beror på FUNKTIONSKRAV. derfor kan reglerne være meget svære at fortolke for lægmand.

Nye stål- og cementbundne elementskorstene skal være CE-mærket og designet til det ildsted som skorstenen skal modtage aftræk fra. Alle nye stålskorstene og elementskorstene skal være forsynet med en designationskode som angiver hvad skorstenen kan bruges til. Dvs. at en skorsten som er til brug for et oliefyr ikke nødvendigvis kan bruges til en brændeovn.

Kontakt din skorstensfejer for råd og vejledning hvis du er selvbygger.

HUSK ! Skorstensfejermesteren skal altid underrettes når der er opsat en ny brændeovn eller pejs, eller når en afmeldt skorsten tages i brug.