Uddannelse

En skorstensfejer renser kedler, skorstene og rørsystemer. På skolen lærer du forskellige former for renseteknik. Du lærer også at forhindre brand.

En stor del af arbejdet går ud på at rådgive kunder om fx nyt fyr eller varmeanlæg. Du lærer at måle, kontrollere og godkende om varmeanlæg, fyr og skorstene er i orden.

Som skorstensfejer lærer du også om love og regler. Skorstensfejere arbejder som ansatte hos en skorstensfejermester eller bliver selv skorstensfejermester.

Læs mere på UddannelsesGuiden.dk

Om uddannelsen

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om fyringssystemer og brændsel. Du lærer at måle og kontrollere varmesystemer. Desuden får du viden om de forskellige former for skorstene, kedler og ventilationsanlæg, der findes. Som skorstensfejer rådgiver og vejleder du private og offentlige kunder efter loven.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag som, elteknik, gasteknik, fyringsteknik, renseteknik og grundlæggende lovgivning.

Men du skal også have fag som, dansk, matematik og brandteknisk viden.

Du kan afslutte uddannelsen som kedelanlægstekniker og som skorstensfejer.

Kedelanlægsteknikeren foretager rensning og eftersyn af skorstene og kedelanlæg.

Som skorstensfejer lærer du at udføre alle former for opgaver. Du udfører bl.a. målinger, laver beregninger samt kontrollerer og godkender. Samtidig skal du være dygtig til at vejlede kunder, og du skal kende til de nyeste teknikker. Du laver desuden brandtekniske undersøgelser m.v.

Uddannelsen og arbejdet som skorstensfejer kræver interesse for teknisk indsigt, og du må ikke lide af højdeskræk og være angst for trange rum.

På hjemmesiden www.elevplan.dk kan du læse mere om de enkelte fag på uddannelsen.